شهریور ۳۰, ۱۳۹۷
خوب بودن در انبوه ناملایمتی ها هنر است

احسان صالحی مطالب 8

من احسان صالحی هستم، مربی و مدرس غلبه بر خجالت و کمرویی وافزایش اعتماد به نفس هدفم از راه اندازی این وبسایت انتشار مطالب مفید و کاربردی است تا بتوانم به سهم خودم دنیا را جای بهتری برای زندگی کردن کنم