شهریور ۳۰, ۱۳۹۷
خوب بودن در انبوه ناملایمتی ها هنر است

تماس با ما

من احسان صالحی هستم، مربی و مدرس رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس

یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌هایی که هر فرد به آن نیاز دارد اعتماد به‌نفس بالاست که خجولی و کم‌رویی دشمن این اعتماد به‌نفس است

زیرا آنجایی که باید حرفی را بزنیم و کاری را انجام دهیم، جلوی ما را می‌گیرد و مانع از آن می‌شود که خود واقعی‌مان را ارائه دهیم.

فرم تماس با ما: