شهریور ۳۰, ۱۳۹۷
خوب بودن در انبوه ناملایمتی ها هنر است